Προσωπικό

Δρ. Καλομοίρης Μιχαήλ, κλ. ΠΕ11, Διευθυντής

Τζαβέλλα Χριστόφιλη, κλ. ΠΕ01

Ζουρντού Παρασκευή, κλ. ΠΕ02

Χριστακάκου Μελπομένη, κλ. ΠΕ02

Αντωνέας Ευστράτιος, κλ. ΠΕ03

Μίχου Δήμητρα, κλ. ΠΕ05

Πρίμπα Βασιλική, κλ. ΠΕ10

Σαράντη Άννα, κλ. ΠΕ20