ΠροσωπικΟ

Πρίμπα Βασιλική, Κοινωνιολόγος, Διευθύντρια

Ζουρντού Παρασκευή, Φιλόλογος

Χριστακάκου Μελπομένη, Φιλόλογος

Λιανού Γεωργία, Μαθηματικός

Παπαστρατάκος Αριστείδης, Βιολόγος

Γιαννημάρας Γεώργιος, Φυσικός

Μίχου Δήμητρα, Γαλλικής Φιλολογίας

Παπαδόπουλος Ανδρέας, Φυσικής Αγωγής

Παπάζογλου - Παπαζογλάκης Νικόλαος, Μηχανολόγος - Οικονομολόγος

Μπουλούγαρης Γεώργιος, Πληροφορικός

Κανελλοπούλου-Κουτσουμπού Παναγιώτα, Καθαρίστρια