ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Γιαννημάρας Γεώργιος, ΠΕ04

 

  • Φωτογραφίες του εργαστηρίου: