ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

  • Υπεύθυνος εργαστηρίου : Περγαντής Νικόλαος, ΠΕ19

 

  • Φωτογραφίες του εργαστηρίου: