εσωτερικοσ κανονισμοσ λειτουργιασ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

          ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

1

Η λειτουργία του σχολείου αρχίζει στις 8:00 και τελειώνει στις 13:40.

2

Στην πρωινή συγκέντρωση οι μαθητές παρατάσσονται  αμέσως και γρήγορα, όταν χτυπήσει το κουδούνι και τηρούν την πρέπουσα στάση κατά την ώρα της προσευχής, δίνοντας έτσι το μέτρο του ήθους και της αγωγής ως άτομα και ως σύνολο.

3

Δεν εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 

4

Δεν εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας μετά την είσοδο των καθηγητών. Εξαίρεση  γίνεται μόνο για την πρώτη διδακτική  ώρα και αν η καθυστέρηση των μαθητών οφείλεται σε συγκοινωνιακούς λόγους, οπότε και λαμβάνουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση.

5

Παρακολουθούν υποχρεωτικά όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν υπάρχει ανάγκη για να λείψουν τους χορηγείται άδεια από τη Διεύθυνση (επικοινωνία με γονέα ή κηδεμόνα), ενώ οι απουσίες τους καταχωρούνται. Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν αδείας του/της διδάσκοντος/ουσας.

 

6

Με τη λήξη του διαλείμματος  εισέρχονται πολιτισμένα στην αίθουσα τους και δεν παραμένουν στους διαδρόμους προκαλώντας θόρυβο με διάφορους τρόπους για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

7

Δεν εξέρχονται από το προαύλιο του Σχολείου χωρίς άδεια πριν από τη λήξη των μαθημάτων και παραμένουν στο σχολικό χώρο και όταν ακόμη υπάρχει κενή ώρα λόγω απουσίας καθηγητή.

8

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου οι μαθητές  δεν επιτρέπεται να προμηθεύονται προϊόντα από εξωσχολικούς προμηθευτές.

9

Δεν καπνίζουν στο σχολικό χώρο, διότι εκτός των άλλων το κάπνισμα αποτελεί αρνητικό πρότυπο, που ως γνωστό μιμούνται οι μικρότεροι μαθητές.

10

Δεν κάνουν χρήση των οργάνων γυμναστικής  χωρίς  την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής για την αποφυγή ατυχημάτων.

11

Επίσης δεν επιτρέπεται να συναναστρέφονται στον παραπάνω χώρο πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με το σχολείο ή δεν έχουν ιδιαίτερη απασχόληση σ’ αυτό.

12

Εργάζονται συστηματικά και με συνέπεια αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα τους  με αίσθημα ευθύνης, κύριο γνώρισμα του ελεύθερου ανθρώπου.

13

Η συμπεριφορά και  η στάση τους κατά την ώρα της διδασκαλίας, πρέπει να είναι υποδειγματική και  εποικοδομητική.

14

Κατά την γραπτή εξέταση τους δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε συμπεριφορά που θα έχει σαν συνέπεια την καταδολίευση της εξέτασης (αντιγραφή, υποκλοπή κ.α.)

15

Το σχολικό βιβλίο παρέχεται δωρεάν για χρήση των μαθητών. Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση, η κακοποίηση, το κάψιμο και η έλλειψη δυνατότητας να ξαναχρησιμοποιηθεί, αφού  πέρα από την οικονομική διάσταση, έχουν ως μεγαλύτερη αρνητική συνέπεια τον ευτελισμό της έννοιας του βιβλίου.

16

Παρακολουθούν με προσοχή τις ανακοινώσεις και φροντίζουν  να λύνουν τα προβλήματα τους συνεργαζόμενοι με τους Κ.Κ. καθηγητές και Κο Διευθυντή του σχολείου, προβάλλοντας με ευγένεια τα αιτήματα τους.

17

Στις  γιορτές και εκδηλώσεις του Σχολείου τηρούν τη στάση που αρμόζει, δείχνουν δηλαδή τον ανάλογο σεβασμό και τα ευγενικά τους αισθήματα και δεν παρεκτρέπονται. Η συμμετοχή των μαθητών στις Εθνικές και Θρησκευτικές γιορτές και στις άλλες εκδηλώσεις του σχολείου είναι υποχρεωτική.

18

Οφείλουν να συμπεριφέρονται σωστά στους μαθητές του Γυμνασίου , τόσο στο προαύλιο όσο και στους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους. Γενικά η συμπεριφορά των μαθητών πρέπει να είναι άψογη μέσα και έξω από τον σχολικό χώρο και να αποτελεί παράδειγμα για μίμηση από μικρότερους και μεγαλύτερους.

19

Η όλη τους παράσταση και εμφάνιση στο σχολείο και στην κοινωνία διακρίνεται από το μέτρο της ευπρέπειας και της καλαισθητικής απλότητας χωρίς ακρότητες, που καλλιεργούν τον εγωισμό.

20

Το σχολείο μας είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας απ’ όπου κι αν προέρχεται. Η βία και κάθε μορφή εκδήλωσή της (χειροδικίες, υβριστικές και ανάρμοστες συμπεριφορές, κ.ά.) δείχνει την αδυναμία της σχολικής κοινότητας να λειτουργήσει με αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση υπηρετώντας τις ανθρώπινες αξίες.

21

Δεν εισέρχονται στο γραφείο του Διευθυντή ή το γραφείο των καθηγητών χωρίς να λάβουν άδεια.

22

Μπορούν να δανείζονται βιβλία από τη σχολική βιβλιοθήκη σε συνεργασία πάντα με τον υπεύθυνο καθηγητή για τη διαχείριση αυτής.

23

Κατά τη διάρκεια των σχολικών περιπάτων και εκδρομών δεν κάνουν χρήση ποδηλάτων  και άλλων τροχοφόρων, ούτε απομακρύνονται από τον τόπο του περιπάτου.

24

Δε φέρουν στο σχολικό χώρο αντικείμενα άσχετα με τις ανάγκες του Σχολείου. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ή και παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα).. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

25

Δεν επιτρέπεται η διακίνηση μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφιών και άλλων στοιχείων που αφορούν στους καθηγητές και στους μαθητές, πράξη που αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, είναι παράπτωμα και τιμωρείται.

26

Οι μαθητές και οι μαθήτριες δε θα πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα μεγάλης αξίας, καθώς το σχολείο δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.

27

Καθήκοντα Απουσιολόγων
Α. Οι απουσιολόγοι του τμήματος ορίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή τμήματος με βάση τη βαθμολογία τους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).

Β. Ο απουσιολόγος με την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος παραλαμβάνει το απουσιολόγιο και το βιβλίο ύλης, καταχωρεί τις απουσίες στους απόντες συμμαθητές του στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη μη αλλοίωση ή φθορά του απουσιολογίου και μετά τη λήξη των μαθημάτων παραδίδει τα βιβλία στη γραμματεία. Το απουσιολόγιο ελέγχεται από τον καθηγητή κάθε διδακτικής ώρας, τον υπεύθυνο του τμήματος και τη διεύθυνση.

Γ. Στην περίπτωση που ένας Διδάσκων Καθηγητής δεν έχει έλθει στην τάξη, ο απουσιολόγος και μόνον αυτός, μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός δεκαλέπτου, μεταβαίνει στο γραφείο του Διευθυντή και ρωτά εάν θα υπάρξει κενό ή θα συμπληρωθεί η διδακτική αυτή ώρα από άλλον Καθηγητή.

Δ. Όσοι από τους απουσιολόγους δεν εκτελούν υπεύθυνα, ευσυνείδητα και σωστά τις υποχρεώσεις τους πραγματοποιώντας διάφορες παραβάσεις, (όπως πχ. Μη καταχωρώντας ή διαγράφοντας απουσίες, κ.α.), τότε αφού τιμωρηθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους.

28

Καθήκοντα επιμελητών

Ο υπεύθυνος καθηγητής τμήματος ορίζει δύο (2) επιμελητές ανά εβδομάδα με αλφαβητική σειρά ή ανά θρανίο.  Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών αναγράφονται για ενημέρωση και στο απουσιολόγιο.
Οι επιμελητές :
Α. εισέρχονται στην αίθουσα διδασκαλίας 10 λεπτά πριν κτυπήσει το κουδούνι της ενάρξεως των μαθημάτων και την επιθεωρούν ελέγχοντας την καθαριότητα, φθορές σε θρανία, καρέκλες, έδρα κ.τ.λ.. τακτοποιούν τα θρανία. Κατά την είσοδο τους στην τάξη ελέγχουν εάν τα θρανία και τα καθίσματα που υπάρχουν επαρκούν για το σύνολο των μαθητών - τριών. Μόλις κτυπήσει το κουδούνι εξέρχονται και παρίστανται στην προσευχή.

Β. Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της καθαριότητας της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το τμήμα.
Γ. Φροντίζουν για το καθάρισμα του πίνακα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Δ. Αναφέρουν οποιαδήποτε φθορά είτε προέρχεται από μαθητές του Τμήματος είτε από άλλους.
Ε. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος φροντίζουν για τον αερισμό της αίθουσας ανοίγοντας τα παράθυρα και ζητώντας από τους συμμαθητές τους να εκκενώσουν την αίθουσα. Εάν εκείνοι δε συμμορφώνονται στις υποδείξεις τους, το αναφέρουν στον εφημερεύοντα καθηγητή. Είναι υπεύθυνοι για την διατήρηση της καθαριότητας στην αίθουσα του αντίστοιχου τμήματος.

ΣΤ. Μετά το τελευταίο μάθημα της ημέρας εξέρχονται τελευταίοι αφού την επιθεωρήσουν προσεχτικά. Εάν κάποιος μαθητής λησμόνησε βιβλίο ή τετράδιο ή άλλο αντικείμενο, το παραλαμβάνουν και το παραδίδουν στο Γραφείο.

Ζ. Όταν διαπιστώσουν οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με τα καθήκοντά τους, απευθύνονται στον εφημερεύοντα καθηγητή.

29

Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εξέρχονται από τις αίθουσες και κατεβαίνουν όλοι στο προαύλιο, εκτός από τους δύο επιμελητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν αυστηρά τα καθήκοντα τους. Έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στην αίθουσα κι ο απουσιολόγος καθώς και μαθητές οι οποίοι έχουν πρόβλημα υγείας.

30

Διατηρούν καθαρές τις αίθουσες και ενδιαφέρονται για τα έπιπλα και σκεύη, που είναι περιουσία του Ελληνικού λαού, αποφεύγοντας να επιφέρουν οποιαδήποτε ρύπανση ή ζημιά σ’ αυτά. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αυτός που δεν προκάλεσε κάποια φθορά, την αποκατάσταση της οφείλει να κάνει η μαθητική κοινότητα του τμήματος. Επίσης δεν αρμόζει σε μαθητές να ρυπαίνουν με οποιαδήποτε  αναγραφή τους τοίχους του Σχολείου, είτε χώρους του προαυλίου, απεναντίας περιφρουρούν τον ευρύτερο χώρο του Σχολείου από τέτοιες ενέργειες. Σε περίπτωση επίσης που προκληθούν φθορές από μαθητές στον ευρύτερο χώρο του Σχολείου, την ευθύνη για την αποκατάσταση τους έχει το Μαθητικό Συμβούλιο του Σχολείου. (15μελές)

31

Οι μαθητές ως ελεύθεροι άνθρωποι έχουν την ηθική υποχρέωση να σέβονται και να περιφρουρούν τις αρχές του παραπάνω κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση φέρουν ακέραιη την ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις της Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας αλλά και σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

32

Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά.

33

Έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα που παρουσιάζονται.

34

Φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να εξασφαλίζει την "έντιμη" διοικητικά και παιδαγωγικά σχέση, να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς

35

Οφείλει να δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ αυτόν και τους εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

36

Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο. Πρέπει να διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και το Διευθυντή του σχολείου.

37

Έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα.

38

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη.

39

Δεν είναι ορθό ούτε επιτρεπτό να διατυπώνεται, κυρίως προς τους μαθητές, και να υποστηρίζεται η αντίληψη ότι ο ρόλος κάποιων τομέων της επιστήμης ή μαθημάτων είναι σημαντικότερος για την παιδεία τους.

40

Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία.

41

Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Γι' αυτό ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.

42

Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.

43

Έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του σχολείου.

44

Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα.

45

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

46

Πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

47

Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα.

48

Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μάθημα την πρώτη ώρα, πρέπει να παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου.

49

Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται στη θέση τους στις 8.00 π.μ. και σε κάθε διάλειμμα.

50

Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο και η τήρηση του χρόνου έναρξης και λήξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου.

51

Οφείλουν κατά την ώρα της διδασκαλίας να έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα κινητά τους τηλέφωνα.

ΓΟΝΕΙΣ

52

Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο.

53

Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ο πρώτος που πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο Γονέας - Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

54

Ενημερώνουν τη Διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση απουσίας του μαθητή/τριας.

55

Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα - Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

56

Η καθαρίστρια υποχρεούνται να εκτελεί καθημερινά το έργο που της έχει ανατεθεί:
σκουπίζει, καθαρίζει όλους τους χώρους του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά, τον περίβολο του σχολείου, το γραφείο του Δ/ντή, των καθηγητών, τις τουαλέτες, τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις σκάλες, τους νιπτήρες, τις καρέκλες, τα θρανία, τα γραφεία και τις έδρες των καθηγητών, τα βιβλία, τους βιβλιοστάτες, τους φορειαμούς, τα τζάμια κ.λ.π.