ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στις 15 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στο χώρο του Γενικού Λυκείου Καστορείου, πραγματοποιήθηκαν εκλογές του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου. Ψήφισαν 15 γονείς και τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Πατσιλίβας Γεώργιος 12 ψήφοι,    Πρόεδρος συλλόγου

Αρβανίτη Καντιάνα 11 ψήφοι,  Γραμματέας

Βέργαδου Παναγιώτα 11 ψήφοι,  Ταμίας

Αγγελάκη Ελένη   9 ψήφοι, μέλος

Δήμου Αγγελική  9 ψήφοι, μέλος

Θεοφιλόπουλος Χρήστος 8 ψήφοι, αναπληρωματικό μέλος

Τσάκωνα Ζαχαρούλα 5 ψήφοι, αναπληρωματικό μέλος